You Slim'Xs ยูสลิม เอ็กซ์เอส : You Slim ยู สลิม :  Jin in Formula one จิน อิน ฟอร์มูล่า วันS Herb Detox เอสเฮิร์บดีท็อกซ์ : SCURT Detox  เอสเคิร์ท ดีท็อกซ์

การจัดส่งสินค้า


การจัดส่งสินค้า

จัดส่งของ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

พัสดุจัดส่งถึงที่อยู่ เลือกจัดส่งได้ 3 รูปแบบ

v ลงทะเบียน ค่าส่ง30บาท จะได้รับสินค้าหลังวันจัดส่ง 3-5 วันทำการ

v EMS ค่าส่ง50บาท จะได้รับสินค้าหลังวันจัดส่ง 1-2 วันทำการ

(ส่งลงทะเบียนหรือEMS จัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อยอด1,000บาทขึ้นไป)

v COD เก็บเงินปลายทาง ค่าส่ง100บาท จะได้รับสินค้าหลังวันจัดส่ง 1-2 วันทำการ *พนักงานจัดส่งจะโทรติดต่อลูกค้าก่อนเข้าจัดส่งเพื่อนัดเวลาส่งของ

 

} จัดส่งสินค้าตอนเย็นรอบเดียว โดยตัดรอบเวลา 12.00 น. หากแจ้งโอนหลังเที่ยง พัสดุจะจัดส่งวันทำการถัดไป ~

 

สอบถามเลขพัสดุได้ทาง Line ID : @skpshop  หรือโทร 083-4475654 หากไม่ได้รับพัสดุตามกำหนดเวลาที่แจ้ง ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางร้านทราบทันทีเพื่อทำการติดตามพัสดุ หากเจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุไมได้ และพัสดุถูกส่งคืนกลับมาที่ร้าน ลูกค้าต้องโอนเงินชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่ทั้งหมด โดยทางร้านจะสรุปยอดให้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แล้วทางร้านจึงจะจัดส่งพัสดุให้ใหม่

 

การรับพัสดุ

1. พัสดุจัดส่งตามที่อยู่ลูกค้า ผู้รับจะต้องเซ็นชื่อรับพัสดุจะด้วยตัวเองหรือมีผู้รับแทนก็ได้

2. หากพบว่ากล่องพัสดุที่ส่งไปถึงเกิดการเสียหาย กล่องพัสดุบุบ ยับ ขาด ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ให้ลูกค้าปฎิเสธการรับพัสดุ แล้วไปติดต่อรับของ พร้อมเปิดกล่องพัสดุต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ไปรษณีย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เป็นพยานรับทราบว่าสินค้าภายในมีการแพ็คอย่างดี และสินค้ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่

3. หากพบว่าพัสดุมีการชำรุดเสียหาย ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ทราบภายใน24ชั่วโมง และติดต่อแจ้งให้ทางร้านทราบทันทีเพื่อให้ทางร้าน ทำเรื่องร้องเรียนต่อไป

4. หากพัสดุเสียหายโดยที่ท่านผู้รับไม่ได้ปฎิบัติตามข้อกำหนดใน ข้อ3 และ ข้อ4 อาจไม่สามารถทำเรื่องเคลมค่าเสียหายได้ และทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5. กรุณาสอบถามรายละเอียดสินค้าก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

²ไปรษณีย์มีอัตราชดใช้ค่าเสียหายสูงสุด:ชิ้น EMS 2,000 บาท / ลงทะเบียน 300 บาท²